BALIKESİR İLİ
BURHANİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Hekim Seçme (İlk Kayıt)
1.Kayıtlanacağı aile hekiminin onayladığı dilekçe
2.Kimlik fotokopisi
1  GÜN
2
Hekim Seçme (Hekim Değiştirme)
1.T.C.Kimlik Numarası
2.Seçilen hekimin onayladığı dilekçe
3.Kimlik fotokopisi
1 GÜN
3
Poliklinik Muayene(Asker, Esnaf Muayenesi, okul taramaları)
T.C.Kimlik Numarası
Esnaf muayenesi için portör sonuçları
Okul taramaları için müdürlükçe çıkarılan öğrenci listeleri
2 SAAT
4
Adli İşlemler (Yerinde Otopsi, Defin Raporu)
Defin raporu için:
1.Vefat edenin nüfus cüzdanı
Yerinde Otopsi için savcılık tarafından istek 
8 SAAT
5
Evrak Kayıt/takip/dağıtımı
İlgili evrak
3 İŞ GÜNÜ
6
Gıda ve Çevre Kontrol
Şikâyet dilekçesi, talep formu
Özel talep edilen Su analizleri için su numunesi ve analiz için tespit edilmiş tutar
7 GÜN
7
Bilgi İşlem ve Sağlık İstatistikleri İşlemleri
İlgili yazı.
2 İŞ GÜNÜ
8
Bulaşıcı Hastalıklar İşlemleri, Bağışıklama Faaliyetleri (okul aşıları, hac-umre aşıları)
Vatandaşlar İçin:
1.T.C. Kimlik Belgesi
2.Aşı Kartı
5  GÜN
9
Eğitim İşlemleri
Müdürlükten gelen yazı
Halk Sağlığı Eğitimleri, Hizmet içi eğitim için T.C. kimlik no
3 İŞ GÜNÜ
10
Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar İşlemleri
Şahıs talepleri, resmi kurum bildirimleri, müdürlüğün ilgili yazısı, RS formları
Sigara ihbarı için şikâyet dilekçesi
 
5 GÜN
11
Evde Sağlık Hizmetleri
 
Müdürlükten gelen yazı ,
Şahıs için (İlgili Aile Hekimliğinden onaylı ek 1 formu)
15 GÜN
 
 
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
 
 
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı
Dr.F.Gürkan KENDİGELEN
Hüseyin ÖNER
Görev Unvanı
İlçe Sağlık Müdürü / TSM Başkanı
Kaymakam
Adresi
Burhaniye Toplum Sağlığı Merkezi
Burhaniye Kaymakamlığı
Telefon Numarası
0 266 4126832
0 266 4221021
Faks Numarası
0 266 4126822
0 266 4223272
E-posta adresi
bkesir.burhaniyetsm@saglik.gov.tr
huseyin.oner1@icisleri.gov.tr
 
 
BALIKESİR İLİ BURHANİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
 AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
  1.  
Hekim Seçme (İlk Kayıt)
T.C.Kimlik Numarası
2 SAAT
  1.  
Hekim Seçme (Hekim Değiştirme)
T.C.Kimlik Numarası, seçilen hekimin adı soyadı, dilekçe
2 SAAT
  1.  
Poliklinik Muayene
T.C.Kimlik Numarası
2 SAAT
  1.  
Misafir Hasta Muayenesi
T.C.Kimlik Numarası
2 SAAT
  1.  
Sağlık Kurumuna Sevk
T.C.Kimlik Numarası
2 SAAT
  1.  
Tek Hekim Raporu
T.C.Kimlik Numarası, dilekçe, 2 adet fotoğraf
2 SAAT
  1.  
İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın)
T.C.Kimlik Numarası
1 GÜN
  1.  
Ev Ziyareti
T.C.Kimlik Numarası
7 GÜN
  1.  
Bağışıklama Faaliyetleri
T.C.Kimlik Numarası
1 GÜN
  1.  
Aile Planlaması Hizmetleri
T.C.Kimlik Numarası
1 GÜN
         
            “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
 
 
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı
Dr.F.Gürkan KENDİGELEN
Hüseyin ÖNER
Görev Unvanı
İlçe Sağlık Müdürü / TSM Başkanı
Kaymakam
Adresi
Burhaniye Toplum Sağlığı Merkezi
Burhaniye Kaymakamlığı
Telefon Numarası
0 266 4126832
0 266 4221021
Faks Numarası
0 266 4126822
0 266 4223272
E-posta adresi
bkesir.burhaniyetsm@saglik.gov.tr
huseyin.oner1@icisleri.gov.tr