Tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadını özellikle Milli Mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakâr ve vatansever tutumuyla destanlaşmıştır.
   Günümüzde Türk kadını, hemen hemen her sektörde görev almakta , iş hayatından siyasete sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. İlçemizde de kadınların gerek kamu ya da özel sektörde çalışarak, gerekse kendi imkânları ve emekleriyle üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir. Ne mutlu bize ki , milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız.
    Bu duygu  ve düşüncelerle tüm Burhaniyeli kadınlarımızın 8 Mart dünya Kadınlar Gününü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
                                                                                                                                                                                             Hüseyin ÖNER
                                                                                                                                                                                         Burhaniye Kaymakamı