Aziz BÖLÜKBAŞ
                                                                                           Tapu  Sicil  Müdürü
 
Kurumun Adı
BURHANİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
 
Adresi
 
HÜKÜMET KONAĞI  BURHANİYE/BALIKESİR
Tel
0 266 280 10 67
e-posta
burhaniye-tsm@tkgm.gov.tr
Tarihçesi
 
İlk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde 'Defterhane-i Amire Kalemi' adı altında ve taşınmaz mallardan miri araziye ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuştur. Bu teşkilat TC Devleti kuruluncaya kadar 'Defter Hane-i Hakani Emaneti’ defter eminliği ve Defter Hane-i Hakani Nezareti' gibi muhtelif isimler altında varlığını sürdürmüştür. Medeni kanunun 1006. (Mülga 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 916.Maddesi) ile Tapu Dairelerinin Kuruluş ve görevlerinin düzenlenmesi özel kanunlara bırakılmıştır. Medeni Kanunun bu amir hükmü nedeniyle 25 Haziran 1932 tarih ve 2015 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına dair Kanun ile 29 Mayıs1936 tarih ve 2997 sayılı 'Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun' yürürlüğe konularak teşkilat Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra 7 Temmuz 1939 tarih 3707 sayılı Kanunla Adalet Bakanlığına 10 Ağustos 1951 tarih 5840 sayılı kanunla Başbakanlığa bağlanmıştır ve 27 Kasım 2002 tarihinde de Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına   bağlanmıştır.
 
 
 
Yerleşim-Mülkiyet   
 
Kurumumuz Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğüne bağlıdır. Müdürlüğümüz  hükümet konağı içerisinde 1 Müdür, 1 Müdür yardımcısı, 1 Servis, 1 Evrak kayıt ve ön başvuru, 1 Akit odası ve 2 Arşiv'den ibarettir. Çalışma alanı çağdaş, ferah ve düzenli bir ortamdadır.  
   
Personel Durumu
Tapu Müdürü Aziz BÖLÜKBAŞ, Tapu Sicili Müdür Yardımcıları Şeyhmus YILMAZ ve Akın YÜCEL, Bilgisayar İşletmenleri Ayhan AVŞAR, Mehmet BARAN, Hayri ÖZBUDAK, Arzu Akdemir BİRTANE, Zafer ALBAYRAK, Tayfun MEYDANAL, Nurdan YÜKSEL, Emine YILMAZ, Sülbiye YILMAZ, Emin KUYUMCU ve Arşiv Memuru Metin ÇAKAR, Daimi İşçi Ünal TOZLUK ve Emin GÜDER, Neslihan ÇİMLİ ile hizmet vermektedir. Halen bir Bilgisayar İşletmeni ve bir Arşiv Memuruna ihtiyaç vardır.
   
Personel İhtiyacı
Müdürlüğümüz  servis biriminde 1 personel ve 1 arşiv memuru olmak üzere 2 personele ihtiyaç vardır.