İlçemizde proje yapabilme kapasitesini geliştirmek, ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kesimler arasında eşgüdümü ve bilgi akışını sağlayarak ilgili mercilerce ilan edilen AB veya diğer ulusal ve uluslar arası kaynaklı fonların, ülkemizin yararlanabileceği tüm programların ilçe genelinde tanıtılmasına ve bu fonlardan azami ölçüde yararlanılmasına ve hazırlanmasına yardımcı olmak maksadıyla kurulan “ Burhaniye İlçe Proje Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi” Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında toplandı.
    Burhaniye Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçemizin potansiyel değerlerinin ekonomiye ve insan hayatına kazandırılması ve kurum ve kuruluşların hizmet kapasitelerinin geliştirmesine yönelik projelere öncelik verilmesi gerektiği ortak görüş olarak benimsendi.